Ośrodek leczenia uzależnień

Ośrodek leczenia uzależnień

Ośrodek leczenia uzależnień – Podstawową składową procesu wyjścia z nałogu jest prawidłowe odtrucie organizmu. Tylko skuteczne działania mające na celu pozbycia się toksyn są jednym z najważniejszych aspektów walki z uzależnieniem. Odtrucie organizmu przyspiesza powrót sił witalnych, które nie tylko wspomagają skuteczną walkę z nałogiem. Wskutek detoksykacji pacjent po raz pierwszy od długiego czasu może cieszyć się pełną trzeźwością. Następnym krokiem jest takie przygotowanie pacjenta do powrotu do codzienności, aby nie wpadał już więcej w sidła nałogu. Ośrodek leczenia uzależnień In Puris przeprowadzi skuteczne odtruwanie pacjentów uzależnionych od alkoholu, narkotyków czy też leków.

Ośrodek leczenia uzależnień

Wierząc w sens reedukacji i resocjalizacji wypełniamy czas chorego szeroko pojętą rekreacją. Do dyspozycji Naszych pensjonariuszy przygotowaliśmy: rowery, kijki do nordic walkingu, sprzęt wędkarski, a co najważniejsze ogromne tereny zielone zachęcające do spacerów. Na terenie ośrodka znajdują się również zarybione stawy.

Decydując się na leczenie uzależniony zdobywa obszerną wiedzę na temat swojej choroby, dzięki temu rozumie swoje zachowania i reakcje. Potrafi łączyć je z poszczególnymi mechanizmami uzależnienia. Zrozumienie działania substancji uzależniającej pozwala realnie ocenić swój stan przez obserwację u siebie objawów uzależnienia. Ważne jest uświadomienie sobie związku między piciem, braniem, graniem a szkodliwymi jego konsekwencjami. Uzależnienie powoduje problemy w sferze zdrowotnej, rodzinnej, zawodowej, materialnej czy prawnej.

Posiadanie wiedzy na temat tego jak choroba zmienia człowieka i prowadzi do podejmowania takich, a nie innych decyzji jest kluczem do prawidłowego zdrowienia. Profesjonalna terapia daje też wiedzę na temat własnej odpowiedzialności za własne życie.

Z uwagi na wykonywanie prac dla dużej spółdzielni mieszkaniowej do odwołania nie przyjmujemy nowych zleceń.

X