Dezodoryzacja

Specjalistyczne usługi sprzątające

Na czym polega dezodoryzacja?

Dezodoryzacja – jest usługą polegającą na usunięciu nieprzyjemnych zapachów (fetoru). Powstają one przez np. rozkładające się od dłuższego czasu zwłoki ludzkie lub zwierzęce. W mieszkaniach zamieszkanych przez osoby cierpiące na syndrom „zbieractwa”,  smród jest emitowany przez artykuły codziennego użytku. W różnych sytuacjach mogą one wytworzyć uporczywy zapach.

W firmie Arsen posiadamy doświadczonych pracowników, którzy wielokrotnie wykonywali skutecznie usługi dezodoryzacji. Zwykle były to pomieszczenia gdzie rozkładały się przez dłuższy czas zwłoki ludzkie. Usługa dezodoryzacji polega na usunięciu rzeczy przesiąkniętych „fetorem”. Następnie na rozpyleniu odpowiedniego środka chemicznego neutralizującego uciążliwe oraz prawdopodobnie szkodliwe dla życia ludzkiego zapachy. Ważne żeby usługa była wykonana dokładnie dlatego po każdym z etapie czyszczenia oraz dezodoryzacji jest dokonane ponowne sprawdzenie. Często inne firmy stosują ograniczoną ilość środków przez co nieprzyjemne zapachy powracają!!!

Dezodoryzacja w firmie Arsen

Specjalizujemy się w dezodoryzacji mieszkań zapuszczonych tzw.”melin”, pomieszczeniach w których przez dłuższy czas rozkładały się zwłoki ludzkie lub zwierzęce, komórek i piwnic w których był składowane różne chemikalia i innych nietypowych miejsc które powinny być poddane usłudze dezodoryzacji.
ARSEN TO GWARANCJA NA SKUTECZNOŚĆ KAŻDEJ DEZODORYZACJI. Z NAMI MASZ PEWNOŚĆ ŻE WSZYSTKIE NIEPRZYJEMNE ZAPACHY ODEJDĄ W ZAPOMNIENIE.

Dezodoryzacja

Dlaczego tak istotna jest dezodoryzacja?

Każdy z nas ma inny próg wrażliwości na zapach oraz na różne zapachy reaguje odmiennie. Niepożądany zapach powstały z rozpoczętych procesów gnilnych ludzkich lub zwierzęcych szczątek jest bardzo niebezpieczny. Trupi jad to potoczna nazwa ptomainy, w skład której zaliczamy putrescynę i kadawerynę. Są to silnie toksyczne związki, które powstają ZAWSZE podczas zaawansowanych procesów rozkładu ciała. Substancję te nie wyróżniają się niczym szczególnym, prócz bardzo odpychającej woni. W temperaturze pokojowej są zawsze w stanie bezbarwnej cieczy. Z pewnością są one bardzo niebezpieczne, ponieważ są w stanie uszkodzić układ krążenia i doprowadzić do śmierci.

Ponadto dezodoryzacja nie tylko ma wyeliminować brzydkie zapachy, ale przede wszystkim ma za zadanie oczyścić powietrze z substancji, które negatywnie mogą oddziaływać na organizmy żywe. W związku z tym bardzo ważne w przeprowadzeniu tej usługi jest zlokalizowanie źródła i określenie rodzaju zanieczyszczenia, tak aby wybrać właściwe środki w celu neutralizacji problemu.

Uciążliwy lokator…

Domy osób dotkniętych patologicznym zbieractwem często wyglądają jak wysypiska śmieci. Ogromne sterty śmieci stanowią zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia. Syllogomania ( patologiczne zbieractwo) – jest to zaburzenie psychiczne polegające na trudności w pozbywaniu się niepotrzebnych przedmiotów. Ten problem psychiczny może być powiązany z innymi chorobami , jak depresja, zaburzenia adaptacyjne , lęk społeczny, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, zaburzeniami urojeniowymi. Osoba dotknięta zbieractwem patologicznym nie jest świadoma szkodliwości swojej choroby.

Częściej patologicznym zbieractwem dotknięte są osoby starsze. U nich może to z czasem łączyć się z zaburzeniami pamięci. Czasami jest to efekt samotności, braku motywacji do utrzymania porządku. Osoba chora obsesyjnie gromadzi duże ilości niepotrzebnych rzeczy, często śmieci. Stopniowo wszystkie pomieszczenia domowe stają się całkowicie zagracone i zastawione stertami śmieci. Tracą w ten sposób swoje przeznaczenie. Na łóżku nie ma miejsca, aby się położyć, nie można dostać się do szafek, nie ma jak usiąść na krzesłach.

Osoba chora nie ma możliwości normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Często również zaczyna wchodzić w konflikty z otoczeniem, które domaga się zrobienia porządku i wyrzuceniu niepotrzebnych rzeczy. W zagraconym mieszkaniu wzrasta ryzyko pożaru, wypadku, zagnieżdża się robactwo, wydobywa się nieprzyjemny zapach. Jeżeli problem dotyczy Ciebie, nie zwlekaj. Zawiadom jak najszybciej administracje budynku.

Choroba a kodeks karny

Osoba, która gromadzi w swoim mieszkaniu śmieci, które ulegają rozkładowi i powodują rozmnażanie się bakterii, robactwa lub gryzoni, popełnia przestępstwo z artykułu 183 kodeksu karnego.

 Art. 183. § 1.Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 6.Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-5 działa nieumyślnie,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Działajmy nim będzie za późno

W przypadku, gdy lokator nie chcę udostępnić mieszkania do kontroli sanitarnej, należy powiadomić prokuraturę. Organ ten razie potrzeby użyje środków przymusu, którymi nie dysponuje administracja ani sanepid. Wyda nakaz wejścia do mieszkania w celu sprawdzenia warunków w nim panujących. Śmieci zagrażające zdrowiu otoczenia zostaną usunięte.

Patologiczne zbieractwo zwierząt – szczególny rodzaj zaburzeń patologicznego zbieractwa. Osoba chora zaczyna trzymać w domu i opiekować się coraz większą ilością zwierząt. Chory jednak nie ma możliwości zapewnić im prawidłowych warunków bytowania i opieki weterynaryjnej. Może też być uciążliwe dla sąsiadów, najczęściej z powodu nieprzyjemnego zapachu, a także powstawania sprzyjających warunków do rozprzestrzeniania się robactwa. Nieleczona osoba nie jest świadoma swojej choroby. Nawet warunki, w których żyję nie przemawiają do niej, tak jak brud, smród, choroby zwierząt, opanowanie przez nie całej powierzchni mieszkalnej, brak funduszy na utrzymanie podopiecznych. Chory czuje emocjonalną więź ze swoimi zwierzętami. Przymus oddania jakiegokolwiek zwierzaka, to dla niego prawdziwa tragedia. W wielu przypadkach odebranie zwierząt, jest możliwe tylko dzięki interwencji odpowiednich służb.

Dezodoryzacja i dezynsekcja…

Osoba dotknięta zbieractwem zwierząt jest przekonana, że czyni dobro, pomaga. Nie zdaję sobie sprawy ze szkód swojego zachowania. Pracownicy firmy Arsen często w pracy zawodowej, spotykają się z przypadkami sprzątania mieszkań osób dotkniętych patologicznym zbieractwem. Zadaniem naszych pracowników jest nie tylko usunięcie zbędnych rzeczy. W tym przypadku należy działać kompleksowo i wieleoetapowo. Sterty śmieci są pożywką dla robali, które mając idealne warunki bytowe, mogły namnożyć się w dużej ilości. W tym wypadku wykonujemy zabieg dezynsekcji. Ostatnim i najważniejszym dla komfortu mieszkańców i sąsiadów, jest proces dezodoryzacji. Usunięcie nieprzyjemnego zapachu, który wydobywa się z lokalu zamieszkałego przez zbieracza, jest istotnym elementem. Gromadzone przez lata śmieci lub zwierzęta, są przyczyną fetoru z rozkładających się szczątków organicznych.

Polub nas na Facebooku

koronawirus dezynfekcja

Zadzwoń do nas: 737-393-732

sprzątanie po samobójstwie

CO NAS WYRÓŻNIA

sprzątanie po zgonie

sprzątanie po zgonie

sprzątanie po zgonach

Z uwagi na wykonywanie prac dla dużej spółdzielni mieszkaniowej do odwołania nie przyjmujemy nowych zleceń.

X