Arsen - dezynsekcja

Specjalistyczne usługi sprzątające

Dezynsekcja lubuskie –  to krótko mówiąc zwalczanie uciążliwych insektów: prusaków, karaluchów, pcheł, pluskiew domowych itp. Metod stosowanych jest wiele m.in. termiczne (użycie suchej pary o temperaturze do 180 stopni Celcjusza), chemiczne (środki owadobójcze) lub biologiczne (wpływanie na rozwój metabolizmu insekta „szybsze obumieranie”).

Dezynsekcja lubuskie metoda termiczna

Polega na wykorzystaniu maszyny wytwarzającej parę wodną pod ciśnieniem o temperaturze nie przekraczającej 180 stopni Celcjusza. Metoda termiczna przede wszystkim jest bardzo bezpieczna, ponieważ środkiem służącym do jej wykonania jest woda. Jednakże jest to metoda uzupełniająca, w związku z tym jest dopełnieniem innych, które z pewnością skutecznie rozprawią się z problemem.

Dezynsekcja metoda ULV

Pracownik sporządza wodny roztwór środka biologicznego, który ulega biodegradacji (jest bezpieczny dla środowiska). Za pomocą maszyny zimna mgła oraz mikrokapsułki zawarte w cieczy roboczej wnikają w każdą szczelinę. Insekt który obcuje z zastosowanym środkiem po pewnym czasie usycha naturalnie. Bardzo ważne aby w czasie wskazanym przez pracownika, nie czyścić powierzchni użytkowych, ponieważ może to spowodować usunięcie rozpylonej mikrokapsułki. Metoda jest bardzo skuteczna i przede wszystkim pozwala na szybki powrót do domu. Po około 1 godzinie od wykonanej usługi można wrócić do miejsca przebywania i normalnie funkcjonować. 

Dezynsekcja metoda chemiczna

W tej metodzie wykorzystujemy środek chemiczny (insektycyd), który rozpylamy w miejscach największych skupisk niepożądanych gości. Wykorzystanie tej metody jest ostatecznością, w sytuacji, w której nie działają żadne inne z powyższych metod. Jest to metoda najskuteczniejsza jednakże na czas jej użycia jest konieczne opuszczenie pomieszczeń na czas do 12 godzin po tym czasie ważne żeby dokładnie przewietrzyć pomieszczenie poddane opryskowi.

Gwarantujemy :

  • DYSKRECJĘ – nasi pracownicy przyjeżdżają nieoznakowanym samochodem oraz przebierają się w odzież roboczą po wejściu do pomieszczeń w których ma być wykonana usługa.
  • GWARANCJĘ NA USŁUGĘ na podstawie protokołu dezynsekcji, dezynfekcji lub dezodoryzacji
  • SKUTECZNOŚĆ – nie oszczędzamy na użytych środkach, stosujemy tylko sprawdzone środki BIOLOGICZNE, które nie szkodzą ludziom oraz zwierzętom.

Wystawiamy PROTOKÓŁ WYKONANIA DEZYNSEKCJI, DEZYNFEKCJI lub DEZODORYZACJI wraz z wyszczególnieniem użytych środków oraz miejsc w których została przeprowadzona usługa. Stosujemy tylko atestowane i sprawdzone środki do wszystkich wyżej wymienionych usług.

Z uwagi na wykonywanie prac dla dużej spółdzielni mieszkaniowej do odwołania nie przyjmujemy nowych zleceń.

X